Compensa – OCTA, KASKO transporta apdrošināšana

 

         Visi esam dzirdējuši nu jau par vārdiem kļuvušās abreviatūras „OCTA” un „KASKO”, tomēr retais zina, kas tad īsti slēpjas aiz šīm burtu kombinācijām. Protams, visiem skaidrs, ka tā ir transporta apdrošināšana, tomēr šodien atrisināsim šo mistēriju un aplūkosim, kādas tad ir nozīmīgākās atšķirības starp šiem abiem transportlīdzekļu apdrošināšanas polišu veidiem.

            Sāksim ar visiem pazīstamo OCTA. „OCTA” ir abreviatūra, kas izveidota no „obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana” pirmajiem burtiem. Saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, jebkuram transportlīdzeklim, kas reģistrēts CSDD t.i. jebkuram transportlīdzeklim, kas piedalās satiksmē. OCTA polise sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesisko atbildību, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarīta trešajai personai. Tas sevī ietver arī to, ka segti tiks arī zaudējumi, kas negadījumā nodarīti zaudējumi apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai. OCTA polise cietušajam atlīdzina gan materiālos, gan morālos zaudējumus. Apdrošināšanas uzņēmumi nosaka katras polises cenu, vadoties galvenokārt no bonus-malus klases autovadītājam, transportlīdzekļa veida, izmantošanas mērķa un citiem risku ietekmējošiem faktoriem. Sods privātpersonai par braukšanu bez obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļa apdrošināšanu ir no 60 līdz 80 EUR, savukārt, ja bez OCTA transportlīdzekli izmanto uzņēmums, tā vadītāju var sodīt ar no 200 līdz 300 EUR lielu naudassodu.

toyota automašīna

            Savukārt KASKO apdrošināšanu izvēlas mazāka cilvēku daļa, jo tā nav obligāta. KASKO apdrošināšana sedz arī zaudējumus, kas radušies paša vainas dēļ. Tā ir iespēja samaksājot nedaudz vairāk iegūt pilnīgu sirdsmieru, jo apdrošināti tiek šāda veida riski:

  • Ceļu satiksmes negadījumi;
  • Trešo personu prettiesiska rīcība;
  • Zādzība un/vai laupīšana;
  • Dabas stihiju iedarbība (vētra, zibens spēriens, krusa);
  • Ugunsgrēka nodarītie zaudējumi;
  • Dažādu priekšmetu un/vai vielu uzkrišana/uzlīšana.

KASKO apdrošināšanas gadījumā apdrošinājuma summa tiek noteikta pēc transportlīdzekļa tirgus vērtības. Svarīgi arī padomāt, kādā teritorijā būs nepieciešama polise (tas ļoti ietekmēs cenu), parasti tiek piedāvāta apdrošināšana Latvijai, Baltijai, Eiropai ieskaitot NVS valstis, Eiropai bez NVS valstīm. Atšķirībā no OCTA, KASKO apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta individuāli, to ietekmē daudz dažādi faktori. Daži no tiem ir apdrošinājuma segums (kādiem riskiem veikta apdrošināšana), pašrisks (zaudējumu apmērs, ko sedz pats klients), transportlīdzekļa marka, modelis. Vecums, izmantošanas veids, kā arī apmaksas grafiks un citi faktori. Lai iegūtu precīzu aprēķinu un uzzinātu faktoru sarakstu katram konkrētam gadījumam, jākonsultējas ar Compensa konsultantiem.

Nu re, tagad vismaz lielāka skaidrība. Īsumā sakot, ja vēlies justies drošāk, jāizvēlas KASKO, jo tā sedz arī tavus zaudējumus, savukārt, ja nepieciešams minimums, tad vari droši izvēlēties tikai OCTA. Lai labi ripo!

About aigars